SKUFFER OG RENNER

Vi levererar kompletta omlastningsstationer som används inom bulkgods transport. En typisk omlastningsstation består av en stödkonstruktion, en spännstation som spänner bandet och tömningsöppningen - ett riktnings- eller spridningselement.

27 maja 2013

GBF600_05
Vi tilbyr komplette håndteringsstasjoner som brukes i transport av bulk materialer. En typisk håndteringsstasjon består av en støttestruktur, spenningsstasjon for båndet og renne som leder eller fordeler materialet.
zsyp -2 Disse komponentene tillater enkel lasting av bulk materialer på et transportbånd, noe som gjør det lettere å mekanisere lasthåndtering.
zsyp -3
Beroende på behov, f.eks. terrengforholdene eller videre handling av materialet, kan renner ha ulike former.
real_size_Pomalowany zsyp
real_size_Detale zsypu
real_size_GBF801.06

 

Comments are closed.

Call Now Button